Digitaliserat är en levande kunskapsportal med material från olika aktörer. Digitaliserat.nu ägs av Pedab.

Du når oss på: digitaliserat@pedab.se. 


Pedab distribuerar IT-infrastruktur- och programvarulösningar. Vårt partnernätverk omfattar återförsäljare, hostingföretag och applikationsutvecklare. Pedab knyter samman våra världsledande leverantörer och vårt kompetenta partnernätverk av IT-återförsäljare, för att tillsammans leverera de bästa IT-lösningarna till företag. 

Vi erbjuder världsledande leverantörer, bland andra IBM, Huawei, Micro Focus och Lenovo. Läs mer om oss på vår webbplats: Pedab.se.
Celine Derkert

Celine Derkert

Marknadskommunikatör
George Bashiri

George Bashiri

Business value creation