Open in new tab

Stekhet marknad för it-säkerhet – företagen cashar upp för att möta de nya hoten

Säkerhet som tjänst har blivit en marknad som omsätter multum, och som dessutom har en sanslös tillväxt.

2017 omsätter det här segmentet fyra miljarder dollar – alltså över 33 miljarder kronor. Det här är en ökning med 21 procent jämfört med året före.

Detta enligt analysföretaget Canalys som förklarar den stora ökningen med den fortsatta flytten till molnet bland storföretagen. Säkerhet som tjänst drar därmed upp den totala it-säkerhetsmarknaden till en omsättning på 31 miljarder dollar.

Den totala tillväxten ligger på 10 procent (mjukvara växer med fem procent och hårdvara med 10 procent – och de här båda segmenten omsätter totalt 27 miljarder dollar). En annan undersökning från ett annat analysföretag, Gartner, sätter förstoringsglaset på ytterligare ett område där säkerhetsinvesteringarna väntas öka kraftigt framöver, nämligen inom internet of things.

IoT-baserade attacker är redan en realitet. Åtminstone 20 procent av organisationerna i en Gartnerundersökning hade observerat minst en IoT-baserad attack de senaste tre åren.

För att skydda organisationer mot dessa attacker krävs investeringar, och Gartner tror IoT-säkerhet kommer att omsätta 1,5 miljarder dollar redan i år, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med fjolåret.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se