Open in new tab

Snart skärps kraven på it-säkerhet – men många ligger efter inför ny lag

NIS står för network information security och lagen påverkar alla de aktörer som levererar samhällsviktiga tjänster – det handlar om energi, transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur.

Och även om hotet om sanktioner är blygsammare så kan det utdömas upp till 10 miljoner kronor. Men trots att lagen varit på gång länge och snart alltså börjar gälla så ligger många efter med sina förberedelser.

I en undersökning bland 100 större svenska företag från managementkonsultföretaget PwC tidigare i vår uppger bara 48 procent av de som berörs att de är ganska eller mycket bra förberedda. . Sju myndigheter ska utöva tillsyn för de olika sektorerna är tanken.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får en samordnande roll och tillsynsmyndigheter vlir Statens energimyndighet, Transportstyrelsen, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Livsmedelsverket och Post- och telestyrelsen. Men de är ännu inte formellt utsedda ännu och eftersom de också kommer att vara nya i sin roll krävs en inkörningsperiod.

– Det finns en god vilja ute i de berörda organisationerna. De vill vidta åtgärder men det finns ett glapp mellan vad man vill göra och oron för att investera pengarna fel.

De behöver veta konkret om deras lösning är tillfredsställande och då behövs tillsynsmyndigheterna för att nicka åt dem – "bra, ni har löst problemet".


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se