Open in new tab

Säkerhetens väktare – så arbetar en cso

Bred erfarenhet .

När företag söker en cso vill de gärna ha någon med en bred erfarenhet både från den tekniska sidan och från verksamhetssidan inom säkerhet. De kan ha med sig en teknisk bakgrund som ingenjörer eller arkitekter som arbetat med system inom områden som exempelvis identitetshantering eller threat intelligence, underrättelser om hot.

Eller så kan de ha jobbat mer med styrning, risk och regelefterlevnad. Och det finns också de som letar efter så kallade white hats, en person som har de kunskaper som krävs för att utföra dataintrång men som använder dem för att motverka brott.

– Du måste visa att du stigit i graderna på en säkerhetsavdelning eller, i en större verksamhet, varit inblandad i säkerhetsprogram och initiativ som påverkat applikationer, infrastruktur och externa hot,. – En teknisk bakgrund kan vara ett enormt hjälpmedel för att fatta välgrundade beslut, men passion för att lösa de pussel som informationssäkerheten för med sig är också viktigt.

Samtidigt som en cso alltid måste vara tekniskt behörig, måste man också kunna tydligt förklara andra aspekter av sitt arbete, till exempel sin riskhanteringsmetodik för andra intressenter i organisationen. Cso:n måste bli en betrodd rådgivare till ledningen.

Det är bara möjligt om man har en god ledarskapsförmåga.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se