Open in new tab

Ransomware drabbade över hälften av företagen under 2017 | IT-Kanalen

Undersökningen visar också att mediankostnaden för ett angrepp beräknas till drygt en miljon kronor.

Samtidigt uppger merparten av företagen att de saknar så kallad anti-exploit-teknik för att skydda verksamheten. Ransomware fortsätter att vara ett allvarligt hot mot verksamheter över hela världen.

Av de medverkande företagen från sammanlagt tio länder uppgav 54 procent att de drabbats av gisslanprogram under år 2017 och ytterligare 31 procent förväntar sig att drabbas i kommande attacker. De företag som drabbats av ransomware har i genomsnitt gjort det vid två tillfällen.

Trots det allvarliga och närvarande hotet kunde nära 70 procent av de medverkande IT-ansvariga inte göra en korrekt definition av anti-exploit-teknik. Undersökningen visar också att inte fler än 25 procent av de medverkande företagen använder modern prediktiv analys som bygger på maskininlärning eller avancerad djupanalys.

Däremot uppger 60 procent av företagen att de inom ett år har för avsikt att implementera den typen av teknik. Stor okunskap men också fler som satsar på ny teknik.

– Samtidigt som det finns fler allvarliga cyberhot än ransomware kan vi räkna med att det här kommer att vara ett stort problem även under 2018.


Läs hela artikeln →
it-kanalen.se