Open in new tab

Ny undersökning: det tar nästan sex månader att upptäcka cyberattacker

den årliga underökningen M-Trends visar att organisationer tog mycket längre tid på sig att upptäcka attacker än förra året.

Under 2017 lyckades cyberkriminella ta sig in osedda på nätverk hos EMEA-organisationer under i snitt 175 dagar innan de upptäcktes. Det är en ökning på nästan 40 procent jämfört med året innan där cyberkriminella i snitt upptäcktes efter 106 dagar.

 Rapporten, baseras på information från FireEye:s säkerhetsanalytiker från 2017, avslöjar både framväxande trender och taktiker inom cyberkriminalitet. – Det är en besvikelse att se att tiden innan hot och attacker upptäcks ökat hos EMEA-organisationer, i synnerhet med GDPR runt hörnet.

Å andra sidan har vi sett ett växande nummer av historiska attacker som avslöjats i år som varit aktiva under flera hundra dagar. Upptäckten av dessa långvariga hot är uppenbarligen en positiv utveckling, men den ökar statistiken för uppehållstiden, säger Jens Monrad. Viktigaste resultaten från undersökningen: I snitt 175 dagar innan hot och attacker upptäcks hos EMEA-organisationer – Uppehållstiden (den tid som cyberkriminella spenderar i en organisations IT-miljö innan de upptäcks) var 175 dagar.

Uppehållstiden globalt är 101 dagar vilket betyder att EMEA-organisationerna var 2,5 månad långsammare att svara på hot jämfört med den globala medianen.


Läs hela artikeln →
it-finans.se