Open in new tab

Ny standard ska underlätta för företag som vill använda blockkedjan

För många är blockkedjan i dag synonym med bitcoin.

Men egentligen är det en generell teknik med många tänkbara användningsområden. Ur ett tekniskt perspektiv finns det potential att ersätta traditionella lösningar för både transaktionshantering och databaser (vilket ofta är delvis samma sak).

Ett problem för att blockkedjeteknik ska användas mer av företag är att prestanda är dåliga ibland. Tom Lombardi berättar för Computerworld om läget i dag.

Han är ansvarig för affärsutveckling på EEA (Enterprise Ethereum Alliance). Det är en intresseorganisation för stora företag som använder blockkedjetekniken Ethereum. Ethereum förknippas kanske mest med kryptovalutan ether och en del säkerhetsproblem som den har haft. Men Ethereum är också en blockkedjeplattform för att hantera avtal.

Förutom att lösa problem regelefterlevnad, lagar och byråkrati, beskriver Tom Lombardi även prestandaproblem. De har att till exempel att göra med att ladda ner en publik blockkedja för lokal användning.


Läs hela artikeln →
techworld.idg.se