Open in new tab

Ny rapport: Lösenord hotar digitaliseringen

Undersökningen visar samtidigt att drygt 87 procent efterfrågar e-legitimation som inloggning på nätet istället för lösenord för att känna sig mer säkra.

747 privatpersoner deltog i undersökningen som genomfördes under mars och april 2018. Rapporten inkluderar också resultat från hur företag och myndigheter ser på användningen av lösenord och e-legitimationer.

71 företag deltog i undersökningen. I undersökningen framkom att 88,7 % av de svarande är oroliga för bedrägerier men samtidigt visar svaren att oron främst gäller onlinetjänster där endast lösenord används.

Hälften av gruppen som känner oro är trygga med sajter som erbjuder inloggning med e-legitimation. Att e-legitimation är starkt efterfrågat som ersättning till lösenord på fler onlinetjänster, framgår också i många av rapportens resultat.

Rapporten i sin helhet kan kostnadsfritt laddas ner via IDG. .


Läs hela artikeln →
it-finans.se