Open in new tab

Nu köper allt fler företag försäkringar mot it-hot och säkerhetsrisker

Den nya dataskyddslagen som är på väg från EU tvingar företagen att rigga sina it-system, sin organisation och sina processer så att de klarar kraven för personuppgiftsbehandling.

En effekt av det är ett ökat intresse för att försäkra sig till ett bättre skydd. – Företagen vill visa de reglerande myndigheterna att de vidtar rätt åtgärder och att man kan agera vid ett intrång.

Att de agerar professionellt, säger Mattias Fritz, Nordenansvarig för affärsområdet finans på försäkringsbolaget AIG. Konstruktionen av den här typen av försäkringar ser annorlunda ut än traditionella försäkringar. I stället för att fokusera enbart på ersättning för skador efter att något inträffat så erbjuds tjänster för att begränsa en eventuell skada.

– Om det sker något så har vi advokater, it-experter och pr-byråer som rycker in för att åtgärda skadan och hjälpa till med kommunikationen. Se till att en krisplan kommer på plats.

I försäkringen ingår också tjänster för att minska riskerna. – Där samarbetar vi med it-säkerhetsexperter som gör penetrationstester, kollar igenom darknet för att se vilken information som flyter runt där och analyserar risker, säger Mattias Fritz.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se