Nordiska IT-säkerhetsmarknaden

Cybersäkerhet växer explosionsartat som område. Det visar en ny rapport från analysföretaget Radar Ecosystem Specialists.

De nordiska företagens inställning till cybersäkerhet i styrelser och verksamheters högsta ledning har ändrats radikalt, visar en ny rapport från analysföretaget Radar Ecosystem Specialists. Företagen efterfrågar hjälp med allt ifrån strategier och arkitektur till informationsklassificeringar och förebyggande och utredande arbete av incidenter. Därför växer nu området kraftigt vilket lockar till sig leverantörernas uppmärksamhet. 

De traditionella cybersäkerhetskonsulterna har de svårt att kommunicera cybersäkerhet på ett affärsmässigt sätt, skriver Radar. Det är å andra sidan revisionsbyråer och jurister duktiga på - men de saknar den djupa tekniska expertisen inom IT-säkerhet specifikt. 

Konkurrensen är intensiv men Pedabs bedömning är att företagen måste välja samarbetets väg framåt. Cybersäkerhet involverar många perspektiv och få om ens något företag kan påstå att de kan hantera helheten. Först och främst har vi det mänskliga perspektivet som handlar om att skapa processer och regler som man sedan utbildar verksamheten i. Sedan handlar det om intelligens, analys, se mönster i information och så vidare, ett stort område i sig. Samt den tredje delen, de tekniska lösningarna som vår bransch är mest vana vid och väldigt duktiga inom - både på partnersidan och på leverantörssidan. 

Enligt Radar är cybersäkerhetsmarknaden i Sverige värd närmare nio miljarder kronor (2017).Tillväxten är särskilt stor inom de mjukare bitarna av cybersäkerhetsområdet. Här ligger den i spannet 30–50 procent per år.


IT-organisationer får i rapporten insikter i trenderna för 2018 och en grundlig genomgång av tjänsteleverantörer inom cybersäkerhet relevanta för Norden. Läs mer här utan kostnad. Hela rapporten går att ladda ner mot en kostnad på samma sida.