Open in new tab

Nästan åtta av tio företag anser att den största anledningen till cyberattacker är oförsiktiga medarbetare - Aktuell Säkerhet

Ökningen av cyberhot oroar visar EY:s senaste rapport av Global Information Security Survey. Framgångsrika cyberattacker använder metoder som utnyttjar kända sårbarheter hos verksamheter.

Enligt undersökningen bland stora globala verksamheter kommer bara 12 procent upptäcka en sofistikerad cyberattack. Oförsiktiga medarbetare ökar som orsak till cyberhoten och anses vara det främsta upphovet till angrepp.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY genomför den årliga undersökningen Global Information Security Survey (GISS). I den 20:e upplagan har nästan 1200 ledare från världens största globala verksamheter tillfrågats om de viktigaste cybersäkerhetsfrågorna idag.

Av de undersökta verksamheterna är 56 procent oroade över den ökande påverkan cyberhot har på deras strategier och planer. Strategier ändras eller planerar att ändras på grund av ökade cyberhot, risker och sårbarheter.

Den snabba ökningen av så kallad Internet of Things (IoT) teknologi inom globala organisationer innebär nya sårbarheter som utnyttjas av sofistikerade cyberattacker. Rapporten belyser att vanliga attacker framgångsrikt utnyttjar sårbarheter som verksamheter är medvetna om vilket pekar på brister när det gäller att noggrant utföra säkerhetsprocedurer som är standard.

– Resultatet visar att företag fortsätter att prioritera cybersäkerhet och gör framsteg när det gäller att identifiera och lösa sårbarheter, men är mer oroliga än någonsin för cyberhotens bredd och komplexitet.


Läs hela artikeln →
www.aktuellsakerhet.se