Molnet: är det en säkerhetsrisk?

Att köpa teknik som tjänst från en extern källa blir vanligare för varje dag och ger stora möjligheter för besparingar och effektivisering. Säkerhetsaspekterna i en sådan strategi blir dock centrala för diskussionen. 

En molnstrategi där känslig data ofta flyttas från den egna organisationens infrastruktur till en utomstående källa ställer krav på en genomtänkt strategi för att identifiera, hantera och dokumentera riskerna. Varje organisation måste ta ställning till vad som kan flyttas, vad som skall förbi som det var och hur kommunikation mellan de olika delarna skall gå till på ett säkert sätt.

Säkerhetsstrategi måste vara uppdaterad

När attackerna växer i antal och blir mer avancerade krävs det säkerhetsrutiner och avancerade system som klarar av att skydda och motverka. Det kräver också att företag och organisationer anpassar sig efter de säkerhetshot som råder just nu för de tar ständigt ny form och lurar bakom varje hörn. Lösningar och tjänster inom säkerhet förväntas fortsatt öka i takt. 

Den gemensamma nämnaren för samtliga drivkrafter är den mänskliga faktorn då människan allt som oftast är delaktig på något sätt vid en uppkommen säkerhetsincident. Trenden att verksamheter ska finnas tillgängliga på en mängd olika plattformar innebär nya utmaningar för säkerhetsansvarige; kanske behöver policys skrivas om eller förändras, kanske behöver andra säkerhetsåtgärder tas.

Säkehetsprogramvara - det är ditt investeringarna styrs

Analysföretag bedömer att marknaden för säkerhetsmjukvara fortsätter att öka kraftigt de kommande åren i takt med att omvärldens säkerhetshot ständigt ökar. År 2018 kommer det att ha investerats över 5 miljarder euro på den europeiska marknaden varav en stor del inom sårbarhetshantering samt identitets och åtkomsthantering. 

Säkerhet, och IT-säkerhet handlar ofta om att förstå hotbilden, hantera sannolikheter för att utsättas för skada samt att balansera kostnader för motmedel för skydd mot värdet av det man skyddar. Trenden breder också ut sig i takt med hoten i dagens nya IT samhälle och bristen på säkerhet leder ofta till allvarliga konsekvenser. 

Med ett ständigt växande data, i ett samhälle som blir allt mer mobilt och socialt där vi delar information blir hoten konstanta och kan orsaka enorma förödelser för de som valt att inte prioritera säkerhetsfrågan i sin IT budget. Analytikerna tror dock att säkerhetsfrågan i framtiden kommer att ha en betydande roll inom alla it investeringar då den blir central för alla områden inom IT.

Texten är skriven av Sara Alvin-Hansson