Open in new tab

IT-team kraftigt underbemannade och nedprioriterade

Den globala kostnaden för cybersäkerhetsbrott förväntas uppnå sex biljoner dollar år 2021.

Analytiker och experter ser nu hur företagens säkerhetsutgifter börjar migrera från förebyggande åtgärder till att istället fokusera mer på upptäckt och respons. Det är tydligt bland företag både globalt och i Sverige att det finns ett stort behov av starkare säkerhetspraxis.

Det visar en ny global undersökning genomförd av Bitdefender bland personer som ansvarar för att köpa IT-säkerhet inom större företag. Undersökningen visar dessutom att många IT-team idag är både överbelastade och saknar resurser.

Bland svenskar som ansvarar för att köpa IT-säkerhet inom företag (CISO) uppgav sju av tio att de är oroliga för den kompetensbrist som råder när det kommer till IT-säkerheten ute på företag, samtidigt som 24 procent anser att deras budget inte har utrymme för infrastrukturutbyggnad. 69 procent av de globala respondenterna uppgav dessutom att de anser att deras IT-team saknar tillräckligt starka för att skydda sig mot cybersäkerhetsbrott.

Hela 64 procent av de svenska respondenterna uppger att deras företag utsatts för en avancerad attack eller malware-utbrott. Samtidigt erkänner hälften av de globala respondenterna att deras företag haft någon form intrång under det gångna året – en sjättedel av dessa uppger att de inte känner till hur intrånget inträffade.

En fjärdedel av de globala respondenterna förväntar sig att problemen fortsätter, och tror att deras företag sannolikt kommer utsätta för framtida säkerhetsbrott utan att de ens vet om att det sker.


Läs hela artikeln →
it-finans.se