Open in new tab

Global studie visar att nära hälften av nätverkstrafiken inte kan identifieras | IT-Finans.se

Den globala underökningen "The Dirty Secrets of Network Firewalls" visar att IT-ansvariga inte kan identifiera 45 procent av sin egen organisations nätverkstrafik.

I en fjärdedel av fallen är det så mycket som 70 procent av nätverkstrafiken som har okänd identitet. Samtidigt medger 84 procent av de medverkande företagen att nätverkstrafik och applikationer som inte går att identifiera är ett allvarligt säkerhetshot.

Men studien visar också att oidentifierad nätverkstrafik inte bara handlar om säkerhet. 52 procent av de totalt 2 700 medverkande företagen oroas över att den typen av nätverkstrafik och oidentifierade applikationer leder till försämrad produktivitet.

Utan förmåga att identifiera datatrafik och applikationer är företag sårbara för ransomware (gisslanprogram), skadlig kod, obehöriga användare och andra cyberhot. Utvecklingen påverkas bland annat av en ökad användning av kryptering, falska webbläsare och olika tekniker för att undgå upptäckt.

Genom att använda mer intelligenta brandväggar som i realtid kommunicerar med enskilda arbetsstationer och andra så kallade endpoints kan man se alla applikationer och all trafik i nätverket. Det ökar i sin tur chanserna att förhindra eventuella attacker.

– Den här studien visar att en stor andel IT-ansvariga arbetar i blindo.


Läs hela artikeln →
it-finans.se