Open in new tab

Detta är Blockchain – så fungerar den stekheta tekniken

Så fungerar blockchain.

För att förstå blockkedjor är det bra att först förstå hur det fungerar i dag. Köper du en pryl i dag är det många inblande parter under dess färd från fabrik till ditt hem.

Fabrik, fraktföretag, återförsäljare, köpare och bank, för att nämna några. I dag använder olika parter i en informationskedja olika databaser, egna versioner av transaktioner och så vidare.

Varje part i kedjan har sin egen dokumentation, en digital "liggare", och dessutom egna databaser som alla uppdateras, synkas och verifierar på sin kant. Alla transaktioner verifieras av banken, frakt synkas mellan fabrik, köpare och säljare, och så vidare.

När någonting har hänt i kedjan måste allas dokumentation och olika databaser uppdateras och verifieras att informationen stämmer. I en blockkedja kommer alla åt samma databas och den uppdateras av alla, på allas datorer.

En blockkedja är istället en decentraliserad datakedja, där alla i kedjan har tillgång till all information från alla parter som är nödvändig för deras uppgift.


Läs hela artikeln →
pcforalla.idg.se