Intressant om de Ekonomiska konsekvenserna av DDoS-attacker
Open in new tab

DDoS-attackerna ökar i frekvens och komplexitet

Netscout Arbor har släppt sin 13:e årliga världsomspännande infrastrukturrapport (WISR) med svar från nätverks- och säkerhetsansvariga hos världens ledande tjänsteleverantörer, moln-/värdtjänstleverantörer och storföretag.

Rapporten spänner över ett stort antal frågor, från DDoS-attacker och större branschtrender som SDN/NFV och användning av IPv6 till viktiga frågor för organisationerna som utbildning i incidentrespons, bemanning och budget. Tyngdpunkten ligger på de verksamhetsmässiga utmaningar man står inför och de strategier man använder för att möta och övervinna dem.

– I år fokuserade angriparna på komplexitet. De använde sig av IoT-enheter som vapen samtidigt som de flyttade tyngdvikten från omfattande attackvolymer för att nå sina mål.

Angriparna har varit effektiva och andelen företag som drabbades av intäktsförluster till följd av DDoS-attacker nästan fördubblades i år. Detta understryker allvaret i DDoS-hotet, påpekade Darren Anstee, NETSCOUT Arbor Chief Technology Officer. Resultaten från WISR-undersökningen tillsammans med våra ATLAS-data visar varför det finns behov av ett integrerat försvar i flera lager, från datacenter till moln.

Utnyttjandet av IoT-enheter och innovationer i samband med DDoS-attacker leder till mer frekventa och komplexa attacker. Storlek: 57 procent av företagen och 45 procent av datacenteroperatörerna svarade att internetbandbredden hade mättats på grund av DDoS-attacker. Frekvens: Under 2017 förekom 7,5 miljoner DDoS-attacker, enligt data från Arbors ATLAS-infrastruktur som omfattar cirka en tredjedel av den globala internettrafiken.


Läs hela artikeln →
www.aktuellsakerhet.se