Cybersäkerhet när IT flyttar in

Cybersäkerhet har länge varit en isolerad funktion på IT-avdelningen, men är nu på väg att ta plats i verksamhetens samtliga processer, enligt Radarbloggen, som hänvisar till ett antal branschkällor.

När cybersäkerhet nu tar plats i alla företagets processer, behöver de som arbetar och ansvarar för cybersäkerhet få detaljerad information om hur de olika flödena i exempelvis en logistikkedja fungera. Här behöver verksamheten kunna förklara vad man gör för en person som inte är van vid företagsjargong. Omvänt behöver IT och säkerhetsansvariga också kunna uttrycka sig på ett språk som förstås av ledningsgrupp och funktionsansvariga.  Läs mer på Radarbloggen.

Källa: Ett nytt paradigm för säkerhet, Sverker Brundin, Radar. Oktober 2017.

Läs nästa artikel

Trender inom Artificiell Intelligens

Läs nästa: Trender inom Artificiell Intelligens