Open in new tab

Bristande säkerhet när företagen flyttar applikationer till molnet

De viktigaste resultaten från undersökningen: Mer än hälften (54 procent) av IT-säkerhetsspecialisterna rapporterar att resten av företaget inte prioriterar säkerheten när de flyttar företagets IT till molntjänster.

Nära två tredjedelar (64 procent) säger att säkerheten ska ha högsta prioritet, men mindre än hälften (45 procent) känner sig mycket säkra på att existerande säkerhetslösning för molnet fungerar bra. Detta gäller även i en bransch som finans, där säkerheten bör vara extra betydelsefull.

Bara lite mer än 1 av 10 (13 procent) säger att de har en lika hög säkerhetsnivå över hela organisationen, och som alltså täcker molnet, nätverket och klienter. *Ungefär hälften (49 procent) vill ha samma säkerhet överallt, men har idag i stället olika säkerhetslösningar för olika delar av verksamheten.

Företagens säkerhetsspecialister känner också att de inte tillfrågas tillräckligt mycket om molnsäkerheten. Bara 19 procent uppger att de är tillräckligt involverade i säkerhetsfrågorna och även de som uppger att de redan är mycket inblandade vill ha mer kontroll över molnsäkerheten.


Läs hela artikeln →
it-finans.se