Är de egna anställda det största säkerhetshotet?

Säkerhet inom IT har likt annan typ av säkerhet en sylvass förmåga att kvickt ändras över tiden. Nya trender och tekniker bär med sig nya möjligheter men också nya hot, faror och komplikationer

Säkerhet genomsyrar alla andra stora tekniktrender och har en viktigt roll de flesta projekt en verksamhet kan tänkas driva. 

Med den reaktiva komponenten följer en hotbild och förändring som hela tiden utvecklas i takt med verksamhetens affär och värde. Den proaktiva och reaktiva delen har en gemensam nämnare: människan. Oavsett var eller av vem tekniken realiseras kommer angriparen att veta att den anställde, d.v.s. människan, alltid är en alternativ väg in.

Med trender som ”Consumerization of IT”, ”Mobilty” och ”BYOD” skapas nya utmaningar avseende IT-säkerhet och skydd av information. Verksamheternas krav på att snabbt få tillgång till nya tjänster och ny teknik driver upp förändringstakten och säkerheten riskerar att komma i andra hand.

Omfattande värden står på spel

Mycket står på spel i dagens informationstäta organisationer. Dels handlar det om sådant som förskingring, bedrägerier och stölder av strategiska värden såsom IP. Alltså direkta synliga kostnader. Sedan har vi de indirekta kostnaderna, dvs de upparbetade värden som finns i varumärke, tillit och kundförtroende som står på spel när säkerheten brister.

I säkerhetsbilden – och marknaden – ingår två komponenter:

  1. Den proaktiva komponenten – investeringar i förebyggande lösningar och tjänster.
  2. Den reaktiva komponenten – investeringar efter inträffad händelse eller incident.

Radars Ecosystems mätningar visar att IT-verksamheter i Sverige budgeterar proaktiv säkerhet till en kostnad av 3,9 MDR SEK medan den reaktiva kostnaden  uppgår till hela 5,1 MDR SEK i år. Ej budgeterade kostnader runt säkerhet är alltså nästan 1,5 gånger större än de budgeterade årligen. 

Brandsläckningar är dyrt och skadar verksamheten. Genom att tänka strategiskt och följa med i säkerhetsutvecklingen kan vi dramatiskt sänka kostnaderna med en dryg tredjedel. . 


Texten är skriven av Sara Alvin-Hansson. Källa: Radar Ecosystem Specialists

Läs nästa artikel

Reality check – här är 14 myter om it-säkerhet du behöver ha koll på

Läs nästa: Reality check – här är 14 myter om it-säkerhet du behöver ha koll på