Open in new tab

98 procent av svenskarna skulle överväga att byta bank vid en personuppgiftsincident | IT-Finans.se

Bankerna har sedan lång tid befunnit sig i riskzonen för cyberattacker.

De stora beloppen i omlopp, de känsliga uppgifterna och möjligheten till penningtvätt, gör dem till intressanta mål för såväl avancerade hackergrupperingar som stater. Många banker har anpassat sig till risknivån, vilket till viss del är drivet av de omfattande regulatoriska efterlevnadskraven som finns på området, bland annat från Finansinspektionen (FI), Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) och European Banking Authority (EBA).

– Bank- och finanssektorn är hårt reglerad och de står inför en tuff utmaning i år där flera omfattande förordningar och direktiv träder i kraft, som exempelvis PSD2 och GDPR. Även om cybersäkerheten inom sektorn är förhållandevis god, finns det många mindre banker och finansiella bolag som inte ligger på en acceptabel säkerhetsnivå och därför behöver prioritera dessa frågor, säger David Borin. Svenskarna har förtroende för bankernas IT-säkerhet. Eftersom risknivån har varit hög har säkerhetsåtgärder prioriterats i större utsträckning, och bankerna bedöms ligga i framkant jämfört med många andra branscher när det gäller cybersäkerhet. Cybersäkerhetsföretaget Sentor har i rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2018 undersökt hur svenskarnas förtroende för bankers förmåga att skydda känslig data ser ut.

Förtroendet är stort, hela 87 procent har högt eller mycket högt förtroende för att bankerna kan skydda känslig data från missbruk och intrång. Nära 2 av 3 svenskar skulle överväga att byta bank efter en allvarlig säkerhetsincident.

Förtroendet skulle dock kunna påverkas rejält i händelse av en IT-säkerhetsincident, som exempelvis ett dataintrång.


Läs hela artikeln →
it-finans.se