Open in new tab

Datainspektionen byter namn och får fler uppgifter – och mer pengar

Nu ger regeringen Datainspektionen ett utökat uppdrag och ett nytt namn – Integritetsskyddsmyndigheten. Och samtidigt får den en mer proaktiv roll att stödja nya tjänster baserade på datahantering.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se

Läs nästa artikel

GDPR (General Data Protection Regulation) - IBM Analytics - Sverige

Läs nästa: GDPR (General Data Protection Regulation) - IBM Analytics - Sverige