Open in new tab

Trots snack om digitalisering – stiltje i landstingens it-satsningar

Landstingen fortsätter att satsa förhållandevis lite på it och digitalisering – trots en vision om att Sverige ska bli bäst på e-hälsa i världen till 2025.

2004 låg it-kostnaderna på 2,82 procent av omsättningen och i dag ligger den på 2,88 procent visar den den årliga rapport som tas fram på uppdrag av Slit-gruppen som samlar landstingens it-strateger och it-chefer. I rapporten hänvisas till Radar Ecosystems som beräknat att it-budgeterna i Sverige kommer att öka med 1,8 procent i snitt under året men att kommun och landsting ligger i botten med bara 1 procent.

Men det finns tecken på att satsningarna är på väg att öka, inte minst att många landsting nu är i full gång med att modernisera sina vårdinformationssystem. De upphandlingar som är på gång motsvarar med nytecknade avtal runt 75 procent av den totala svenska marknaden för vårdinformationssystem.

I princip är alla system på dagens marknad utom Cosmic på väg att bytas ut. Införandet av de systemen kommer att kräva stora resurser konstateras i rapporten.

Och 13 landsting prognostiserar också en ökning av it-budgeten i år.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se