Open in new tab

Vill du öka digitaliseringsmognaden? Låt inte anställda själva välja prylar

Organisationer som har kommit långt i sin digitalisering och som får ut mest av sin it – använder sig i högre grad av standardisering och mindre av att de anställda själva får välja verktyg, enligt en ny rapport.

Det är analyshuset Radar som gjort en undersökning av den digitala arbetsplatsen och digitaliserings­mognaden hos 221 it-beslutsfattare i svenska organisationer. En slutsats är att standardisering och behörighetsregler ökar på digitaliseringsmognaden.

Däremot jobbar de digitalt mogna organisationerna mindre med ett av de hetaste koncepten de senaste åren: bring your own device, det vill säga att de anställda själva får ta med sig it till arbetsplatsen. Det är till och med så att "slutanvändarnas valfrihet är ordentligt begränsad hos de mogna verksamheterna" och att "standardisering och behörighetsregler väger tyngre än slutanvändarnas eventuella önskemål om att själva få bestämma verktyg och behörighet".

Måns Wallin, rådgivare på Radar, som gjort undersökningen säger: – Det är ett överraskande resultat, men det är tydligt att ett litet antal definierade roller, klienter och konfigurationer utmärker organisationer som är digitalt mogna, och som får ut en högre verksamhetseffekt av sin it. Det sker också till lägre kostnader.

– Så om en cio vill öka den digitala mognaden hos ett företag så ska inte användarna tillåtasvälja utrustning eller rättigheter, utan det ska vara fördefinierat. Man kan kanske välja 3–5 konfigurationer, men inte 400.


Läs hela artikeln →
cio.idg.se