Våga lita på automatiserade processer

Service Assurance, Manager of Managers, Monitorering, Övervakning, Event Management, Larminsamling, SSO, Fault Management, Infrastructure Performance management…..och så vidare. Kärt barn har många namn och dessa är några av de alla uppdrag vi hjälper våra kunder med i vår tids stora transformation inom IT även kallad digitaliseringen.

Att digitalisera verksamheten innebär bland annat att ersätta mantid med ny teknik. Teknik som gör precis det som vi individer behöver göra - men automatiskt. 

Resultatet kan vara svårt att greppa, tycker många. När vi inte längre behöver felsöka manuellt och vi verkligen kan lita på systemet så förändrar det oss och var vi lägger vårt fokus. Och det kan vara svårt att ändra sitt beteende. Man skaffar sig ett inrutat beteendemönster att manuellt bevaka att alla system fungerar som de ska. Ett viktigt uppdrag som kräver en stor portion engagemang och kompetens som man inte kopplar bort över en natt. 

Sedan är det ju många steg på vägen. Att låta systemen göra jobbet automatiserat kräver förståelse för processer och en tillit för tekniken. Man börjar detta arbete med att identifiera infrastruktur,  system och processer för att därefter fundera över hur de kan effektiviseras, optimeras och till slut också automatiseras. 

När vi jobbar med frågor kring service assurance, automation och monitorering är det inte tekniken som avgör framgången, det finns ingen “licens” eller “blackbox” som klarar det här på egen hand. Det finns otroligt bra verktyg att tillämpa i sin dagliga verksamhet som understöd till rutiner och praxis. Men det måste också implementeras så att de verkligen gör nytta. Systemen måste leverera resultat och generera det värde som ligger bakom själva investeringen. Oavsett hur bra IT-lösningarna är så kan de inte göra allt jobbet.

Man behöver därför en utomstående expert som kan se helheten och samtidigt ta tag i de stora frågorna bakom det som behöver automatiseras. Vad är det vi vill veta, vilka svar behöver vi och hur tar vi reda på det vi inte vet? Man behöver någon som kan hitta den verktygslåda som processerna kan anpassas till, och följa förändringar i verksamheten. 

Genom att börja i liten skala men ändå tänka stort går det att addera funktioner vartefter aha-upplevelserna infinner sig. Och det behöver vi göra i olika grupperingar och konstellationer på företaget. Inte bara inom IT divisionen, utan genom att låta hela verksamheten vara med och leka och tycka till. Ett gemensamt uppvaknande till vad man kan åstadkomma med rätt verktyg och rutiner leder till insikt och kontroll


Compose löser problemen – innan de inträffar. De hjälper sina kunder med en samlad övervakning av er IT-infrastruktur, så att de kan säkerställa servicenivån.Compose  är auktoriserade Premium IBM Business partners med fokus på lösningar inom automation. 


Texten är skriven av Fredrik Westberg. 

Läs nästa artikel

De 7 dödssynderna inom utveckling av digital handel - Solteq

Läs nästa: De 7 dödssynderna inom utveckling av digital handel - Solteq