Utveckling av tjänsteerbjudandet

Molntjänster blir allt mer populära på svenska IT-avdelningar som ett sätt att sänka kostnaderna. Över tretton procents tillväxt jämfört med förra året, enligt Radar. Marknaden blir hetare och nya leverantörer kliver in. 

Svenska IT-avdelningar ersätter traditionell infrastruktur med molntjänster i form av IaaS.  Men samtidigt som marknadens värde ökar, kliver de globala leverantörerna in, redo med standardiserade erbjudande med en prislapp som är svår att matcha. Redan nu upplever en del leverantörer av drifttjänster att det är svårt att förklara för kunderna varför de är dyrare. Kanske väljer man i ett sådant läge att bjuda på någon extratjänst, vilket urholkar lönsamheten.  

Svenska IT-kunder kommer helt säkert ta chansen att köpa kapacitet till ett lägre pris. Det är ju själva pressade av krympande IT-budgetar och har nya krav på sig att stötta verksamhetens innovation. 

Men ur denna tuffa situation finns mycket att vinna. För den som har kundrelationen, lokal förankring och förmåga att anpassa erbjudandet går det att identifiera en nisch där de finns en betalningsvilja. Det handlar om att förstå sin position i värdekedjan och sedan lägga kraft och energi på det som skapar värde. 

Med en tydlighet kring tjänsten och leveransens innehåll, relevans och nytta kan dina kunder förbli lojala eftersom de känner sig trygga med att de får rätt erbjudande.  Med tydlighet menas att sätta ord på leveransen, specificera alternativ och tilläggstjänster samt förklara fördelar och kundnytta. 

"I klarspråk så innebär detta att man som leverantör står inför en vattendelare där man på ena sidan rör sig mot större ”fabrik” för att kriga om pris kontra prestanda medan man på andra sidan rör sig mot värdebaserade leveranser mot verksamhetsnära IT, där det är allt viktigare att förstå verksamhetens behov i takt med att den i allt större utsträckning finansierar IT." (Radar 2017)

Visibiliteten har också en annan stor fördel. Den öppnar upp för nya infallsvinklar och diskussioner och man kan skapa plattformar som avlastar kunden på ett mer skräddarsytt sätt. Utvecklingsmiljö, säkerhetsmiljö och quality assurance är exempel på tre mer kundspecifika behov av rätt infrastruktur. 

Läs nästa artikel

Trender inom Artificiell Intelligens

Läs nästa: Trender inom Artificiell Intelligens