Open in new tab

Tre typer av maskininlärning – så väljer du rätt

Att maskininlärning är avancerad hantering och analys av data, av alla de sorter, som faller under paraplybegreppet AI börjar sjunka in i medvetandet hos de flesta.

Men hur många har koll på vilka olika typer av maskininlärning som finns? En indelning får man med följande tre kategorier: Övervakad inlärning (supervised learning).

Oövervakad inlärning (unsupervised learning). Förstärkt inlärning (reinforcement learning).

När man ska försöka bena ut vad som skiljer typerna åt är det lätt hänt att virra bort sig i abstrakta beskrivningar. Här är ett försök att bringa klarhet: Övervakad inlärning innebär att man förfinar en algoritm, genom att träna den med utgångspunkt i en datamängd och ett i förväg känt "rätt svar".

Oövervakad inlärning innebär att komma fram till en funktion som beskriver ej kategoriserade data, utan att ha något känt svar som facit.


Läs hela artikeln →
techworld.idg.se