Open in new tab

Så maximerar du värdet i din molnstrategi

Många hävdar att den enda vägen framåt är att gå till molnet, men stämmer det alltid – och vilken är affärsnyttan?

I princip alla företag har idag en molnstrategi och använder molnet i olika utsträckning. Många, särskilt äldre och större företag, använder hybridlösningar som kombinerar publika moln med privata moln, egen drift, managerad hosting och co-location-lösningar.

I det sammanhanget är det allt viktigare att du frågar dig själv vad du egentligen vill uppnå. Hur får du ihop olika miljöer i en underliggande infrastruktur som maximerar värdet av alla plattformar, så att en lösning som är bra för en av delarna inte skapar problem för en annan?

Molnet i sig löser inte alla problem. Det kräver en strategi för införande som tar hänsyn till olika behov och lösningar.

Det finns flera relevanta frågeställningar att besvara när man tar fram ett företags molnstrategi, exempelvis: • Vilka krav finns på prestanda, tillgänglighet och säkerhet? • Vem ska managera lösningen – företaget självt, molnleverantören eller tredje part?


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se