Pod #16 – Digitalisering och Licenshantering

Alla IT-investeringar är sprungna ur affärsmöjligheter. Det finns ett behov att med hjälp av IT få ett problem löst, att utveckla verksamheten, bli mer digital eller vinna marknadsandelar. Men det krävs strategier för hur man också hanterar infrastrukturen, mjukvaran och de licenser som man införskaffar för att kunna genomföra digitaliseringsprocessen.

Alla IT-investeringar är sprungna ur affärsmöjligheter. Men, det är minst lika viktigt att ha strategier för hur man också hanterar infrastrukturen, mjukvaran och de licenser som man införskaffar för att kunna genomföra digitaliseringsprocessen.  

Licenshantering kan vara komplext, det krävs resurser och tydliga strategier där alla inblandade också har förståelse för vad man faktiskt investerat i. Fellicensiering kan bli kostsamt samtidigt som optimering av mjukvaruparken kan spara pengar.  Inte sällan känner man till riskerna men saknar strategi att hålla ordning i mjukvaruparken. 

Enligt Stefan handlar Software Asset Management om att hantera mjukvaruportföljen under hela livscykeln. Justera upp eller ned vartefter behoven finns. Man behöver ha rutiner på plats. Rätt personer behöver vara inblandade och en tydlig strategi för Software Asset Management behöver också finnas. 

Frågan måste lyftas upp på ledningsnivå och involvera fler än bara IT- chefer.  Även ekonomichefer behöver förstå avtalsformer, kostnader och risker och allt detta behövs definieras i strategin. 

Tre viktiga frågor 

  • Hur hanterar man sin mjukvarupark? 
  • Vad behövs det för verktyg och kompetens? 
  • Vem ansvarar för vad och hur håller man sig till budget?

Hjälp, vi har inte tänkt färdigt! 

En saknad eller bristande strategi kan bli en kostsam historia och innebär att man även måste ha kontroll på hela infrastrukturen. En infrastruktur som inte är anpassad efter mjukvaran man en gång investerat i kan kasta omkull budgeten. Leverantörerna är också på sin vakt och genomför ständiga kontroller för att hitta brister i licensiering. En smäll efter en så kallad audit kan i värsta fall slå hål på en hel IT budget enligt Stefan.

Helt klart är att vid en IT-investering måste man ta frågan om licenshantering på allvar, påvisa det finansiella från start, och inte vänta tills det är för sent. Det finns en ISO standard på plats för just Software Asset Management. 

Det är ett hett ämne som kan få stora konsekvenser, därför har vi valt att lyfta diskussionen i vår podcast. Vi pratar med Stefan om fallgroparna och möjligheterna och vi ger oss på att reda ut begreppen kring Software Asset Management. 


Man ska inte heller tveka att ta tillvara på den gedigna kompetens som finns när det kommer till just komplexa licensfrågor. Som värdeadderande IT-distributör med specialistkompetens inom mjukvara följer vi våra samarbetspartners  med djupgående förståelse kring mjukvaruaffären. Tillsammans löser vi behoven, något som värdesätts högt av våra partners då licensvärlden ibland kan uppfattas som komplex och svårmanövrerad.


Texten är skriven av Sara Alvin-Hansson i samtal med Stefan Rhönnstad