Pod #14 – Datahantering med rätt lagring

Allt fler verksamheter behöver smartare system för datahantering med en stabil infrastruktur i grunden som klarar av att ta hand om data i olika format och större volymer. Vi pratar lagring med en expert om att både resursoptimera och hantera datatillämpningen rätt för att lyckas.

I den här podcasten får du möta Mathias Persson Öhlander. En expert inom lagringsområdet som jobbar på IBM med mjukvaru-definierade lösningar där infrastrukturen representeras i en logisk form istället för en fysisk. Vi lyfter temat lagring och pratar om möjligheterna att hantera den ständigt ökande och alltmer värdefulla störtfloden av data. 

Olika data har olika stor betydelse och bör därför hanteras därefter. När värdet av data skiljer behövs olika typer av lagring. En perfekt mix är för många verksamheter att kombinera en dyrare lösningar med blixtsnabb tillgänglighet och de enklaste alternativen för volymer där prestandakraven är lägre. 

Ju viktigare data desto viktigare blir hanteringen.  Allt fler verksamheter behöver smartare system där infrastrukturen är en stabil grund som även klarar av data i olika format och större mängd. Det handlar om att både resursoptimera och hantera datatillämpningen rätt. Att lyfta upp den logiska lagringen från det fysiska medlet och situationsanpassa lösningen därefter.

Vi vet alla att data fortsätter att växa lavinartat, så det finns skäl att redan nu se över infrastrukturen, skapa en grundförståelse för lagringsbehoven och rusta för framtiden. I vår podcast lyfter han tre viktiga aspekter kring mjukvarubaserad lagring. Den fysiska såsom produkten, access planet som ger tillgänglighet och kontrollplanet som gör det möjligt att managera. Vi pratar om tre drivkrafter som blir allt viktigare för företag att investera i rätt lagring: backup och arkivering, kapacitet av dataresurs och disaster recovery. 

När allt digitaliseras finns det inget stopp för datamängderna som ska lagras och bearbetas de kommande åren. Det innebär att företag som vill förbli konkurrenskraftiga behöver lägga större vikt på hur deras data hanteras i verksamheten. 

Lagring har blivit helt avgörande om man ska lyckas med en digitalisering och genom vår podd "Datahantering med rätt lagring" hoppas vi kunna inspirera med en diskussion från lite olika perspektiv.


Texten är skriven av Sara Alvin-Hansson

Läs nästa artikel

Advanced conversational AI concepts - Watson

Läs nästa: Advanced conversational AI concepts - Watson