Open in new tab

Öppen källkod – ett grundläggande fundament i IBMs strategi och lösningar - IBM Sverige – THINK Bloggen

Skriven i ljuset av IBMs Red Hat köp och med inspiration av Chris Ferris, CTO för IBM Open Technology. IBM har under hela min 24-åriga karriär betraktats som en viktig del av öppen-källkod-kollektivet (open source), både som ledare och medverkande.

Utmaningen är att denna syn framför allt delas av öppen-källkod-kollektivet, men i en mycket liten utsträckning av den övriga IT-världen. Jag ska här försöka tydliggöra vad jag menar, och IBMs engagemang. IBM har under många år uthålligt bevisat vårt engagemang i öppen källkod genom att bedriva innovation, leverera lösningar byggda på öppen källkod och etablerat starka samarbeten inom de projekt som vi bryr oss om mest.

Faktum är att IBM på många sätt nog är en av anledningarna till att öppen-källkodrörelsen blivit så framgångsrik som den faktiskt blivit. Det arbete vi gjorde tillsammans med andra i samband med Linux framväxt lade grunden och skapade den tillit i marknaden för öppen källkod som så väl behövdes.

Senare resulterade….


Läs hela artikeln →
www.ibm.com