Open in new tab

OECD-rapport: Många kvalificerade jobb svåra att automatisera

AI och automatisering spås av många svepa fram över arbetsmarknaden som en orkan och svepa bort våra jobb i snabb takt.

Men en ny rapport från OECD pekar på att det ser väldigt olika ut i olika länder – i Sverige ligger åtta procent av jobben i riskzonen. I de 32 OECD-länder som är med i studien kommer nästan hälften av alla jobb visserligen att påverkas av automatiseringen – men risken för att de försvinner varierar.

Ungefär 14 procent av alla jobb i de 32 länderna, ungefär 66 miljoner jobb, har en hög sannolikhet för att automatiseras – det handlar om att sannolikheten för automatisering ligger över 70 procent. Hur många jobb som påverkas i olika länder varierar dock kraftigt.

OECD-rapporten går heller inte på linjen att automatiseringen nu kommer att börja påverka vissa yrken där det krävs hög kompetens. AI ökar snarare automatiseringstakten i mer okvalificerade jobb och i huvudsak kommer arbeten inom tillverkningsindustrin och jordbruket att påverkas – men även vissa serviceyrken som posttjänster och transporter bedöms ha hög sannolikhet för att automatiseras.

Många arbeten är, enligt OECD-rapporten, fortfarande svåra att automatisera eftersom de kräver komplexa sociala relationer och också kognitiv intelligens som kreativitet och komplexa resonemang eller förmågan att kunna utföra fysiskt arbete i en ostrukturerad arbetsmiljö.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se