Open in new tab

Ny undersökning: AI kan öka mångfalden på företag | IT-Halsa.se

Det visar en ny internationell undersökning om artificiell intelligens (AI) och automation på framtidens arbetsplatser.

Deltagarna i undersökningen bestod av 845 seniora chefer från hela världen, verksamma inom en rad branscher som finans, försäkring, tillverkning, telekom och media, offentlig sektor och detaljhandel. Företag förväntas i dag i allt större utsträckning anställa och befordra talang oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Enligt Pegas undersökning uppger två av tre (66 procent) chefer att de tror att avancerad analys och AI kan komma att bidra till större mångfald på företagen. De intelligenta lösningarna väntas överhuvudtaget kunna bidra till mer rättvisa och transparenta system som kan föreslå olika typer av belöning (såsom lönehöjning) utifrån individuella prestationer.

Hela 84 procent av de tillfrågade cheferna tror att det inom tio år kommer att bli vanligt att AI beräknar värdet av varje medarbetares prestationer. – Det är ingen tvekan om att AI i grunden kan förändra hur företag använder sin talang.

Dagens intelligenta verktyg kan objektivt och i realtid utvärdera en medarbetares prestation och föreslå lämplig ersättning, vilket kan förhindra att partiskhet eller favorisering leder till orättvis behandling av anställda. Med rätt översyn och kontroll skulle detta kunna bidra till att framtidens arbetsplatser överlag blir mer meritokratiska, säger Magnus Lagerqvist. De intelligenta maskinernas intåg på arbetsplatsen väntas förändra arbetskulturen på flera sätt.


Läs hela artikeln →
it-halsa.se