Open in new tab

Ny som cio? Här är fällorna du ska undvika

1. Identifiera dina dåliga sidor.

I cio-rollen är det inte säkert att du längre kan lita till den kompetens som tagit dig dit – det är inte säkert att den kan användas i de situationer som dyker upp. Det finns flera saker som kan leda till misslyckanden som exempelvis oklarheter kring hur framgångar inom it definieras eller otydliga förväntningar på rollen.

Ett exempel är en visionär cio som rekryterades för att leda en digitalisering av en verksamhet – men kom från en decentraliserad organisation in i en centraliserad. Den självständighet som belönades i den gamla organisationen fick i stället cio:n att verka bortkopplad från beslutsprocessen i den nya organisationen. 2.

Prioritera teamet framför de ekonomiska målen. Att främst fokusera på ekonomiska mål och nyckeltal är inte alltid det som leder rätt.

It-organisationens framgångar kommer från den personal som rapporterar till dig. För att göra medarbetarna produktiva måste du prioritera dem – och i slutänden är det deras produktivitet de ekonomiska målen är beroende av.

Oförmåga att bygga bra team och utveckla ledare är en säker väg mot misslyckande.


Läs hela artikeln →
cio.idg.se