Open in new tab

Nu kan robotar skruva ihop IKEA-möbler

Blott ett år senare står det klart att forskare i Singapore har lyckats få två robotar att skruva ihop IKEA-stolen Stefan. ängre tid tog det inte för ett AI-system att skruva ihop IKEA-stolen Stefan, enligt Forskning & Framsteg. Därmed får AI-professor Toby Walsh vid University of New South Wales gå tillbaka till "ritbordet".

Det med tanke på att han bara så sent som för ett år sedan i boken "Android Dreams" hävdade att det tar 100 år innan robotar klarar att skruva ihop en IKEA-möbel. Han ansåg att just det också gjorde det högst osäkert om det verkligen går att räkna hem AI-investeringar. Toby Walsh byggde argumentationen på något som kallas complexity brake-teorin. Enkelt förklarat säger den att ju djupare du ger dig in i något desto mer specialkunskap krävs.

Nu har dock forskare i Singapore lyckats knäcka nöten genom att få två robotar att samarbeta för att skruva ihop IKEA-stolen Stefan. I stället för händer har robotarna utrustats med griparmar med kraftsensorer samtidigt som 3D-kameror fungerar som robotarnas ögon. Själva processen delades upp i tre steg: lokalisering av delar, planering genom simulering och slutligen montering.


Läs hela artikeln →
www.va.se