Open in new tab

Nu blir smarta städer big business för it-leverantörerna

De smarta städerna går under de närmaste åren från vision till big business.

De globala teknikinvesteringarna som syftar till att skapa smarta städer kommer att öka med nästan 70 procent på tre år för att omsätta hisnande 135 miljarder dollar 2021, enligt analysföretaget IDC. – Smarta städer har på kort tid utvecklats från en samling flaggskeppsprojekt till en stor marknadsmöjlighet som kommer att driva betydande teknikinvesteringar under 2018 och därefter, säger Serena Da Rold, analytiker på IDC. IDC menar att smarta städer uppstår när flera olika smarta initiativ samordnas och lägger grund för teknikinvesteringar över hela städer, att man använder gemensamma plattformar för att minska till exempel underhållskostnader, delar data i olika system, och att man tydligt kan binda it-investeringar till smarta projekt. Den här typen av digital transformation kommer att ske i städer i alla storlekar, men deras undersökningar visar också att det kan finnas betydande skillnader i vad olika regioner har för fokus.

De områden där IDC ser störst investeringar i under 2018 är intelligenta transporter, datadriven offentlig säkerhet, energi samt infrastruktur. Om man kollar på de globala investeringarna så är de störst inom intelligent trafik och kollektivtrafik samt fast visuell övervakning.

Därefter följer smart belysning och miljöövervakning. I Västeuropa låg investeringarna förra året på 13 miljarder euro, och den årliga tillväxten fram till 2021 väntas vara 18,2 procent.

Här kommer intelligent trafik och kollektivtrafik ha högst prioritet, enligt rapporten.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se