Open in new tab

Nu åker databaserna upp i molnet – i en rasande fart

Vittnesmålen om att databasmigreringar har tagit fart på allvar är många.

Det här något som märks på svenska konsult- och produktföretag som jobbar med databasteknik. Just databaser har varit en produkttyp som många har avvaktat med i molnet, eftersom det är komplext att migrera dem.

Men nu verkar det som om komplexiteten inte upplevs som ett lika stort hinder längre. Det är svårt att få fram hårda siffror om molnmigreringar, eftersom leverantörer som erbjuder både traditionella databaser och molndatabaser inte brukar särredovisa uppgifter om fördelningen.

Men Amazon som enbart ägnar sig åt molnteknik ger ledtrådar om utvecklingen. Ulf Magnusson som är konsult och affärsutvecklare på RG19 och Load märker av ett stort molnintresse även bland kunder med mer avancerade databaslösningar.

– Vi har kunder som har stora datalager som vill flytta dem till molnet, säger Ulf Magnusson. Fördelarna vad gäller kostnader och hantering upplevs som stora, trots att det i många fall är oklart hur datalagerlösningar ska utformas i molnmiljö. Allt tyder på att marschen till molnet kommer att fortsätta vad gäller databaser.


Läs hela artikeln →
techworld.idg.se