Open in new tab

Nästa rationaliseringsvåg slår ner som en bomb i molnet

Jag vet inte hur det är med dig, men när jag ser nya modeord kan jag ibland tänka att "varför kom jag inte på det själv"?

Så är det definitivt med cloudops. Det anspelar förstås på devops, som är att blanda ihop systemutveckling och it-drift, vad gäller personal, processer, med mera.

Syftet med cloudops stämmer väl överens med flera av syftena med devops, till exempel att minska personalstyrkor och att ordna snabbare leveranser av lösningar. Techworlds systersajt Infoworld uttrycker det lite brutalare, översatt till svenska: Det är dags att fundera på hur man kan ta bort folk från hanteringen av it-drift i molnet.

Det handlar med andra ord om automatisering. Ett av löftena med molnet, som infrias i varierande grad, är att det är ett ställe där man kan hälla ner mjukvara och program, och att dessa som genom magi tas om hand.

De flesta torde förstå att det inte är så enkelt, även om man i många fall kan slippa arbetsmoment som krävs när drift sköts i egna datacenter. Men nu har många kommit så långt med molnsatsningar att de märker att även sådana drabbas av komplexitet, kräver stora arbetsinsatser och blir dyrare än väntat.

Bland anledningarna märks till exempel användningen av hybridmoln, alltså att sammanfoga privata moln med publika molnplattformar.


Läs hela artikeln →
techworld.idg.se