Open in new tab

Koll på lagren är hemligheten bakom bra molnsäkerhet

Molnsäkerhet är en mångfasetterad affär, eftersom det finns ett stort antal olika användningscenarier i molnet.

Vi hittar allt från att köpa enskilda resurser som lagring, till att köra applikationer. Däremellan finns plattformstjänster, samt en mängd mer specialiserade erbjudanden.

Vad gäller säkerhet är mjukvarutjänsterna (saas) ett av de mer komplexa områdena. . Infoworld beskriver säkerhetsstrukturen för mjukvarutjänster genom att dela in den i tre lager: Lager 0 gäller den infrastrukturtjänst som en mjukvarutjänst körs på.

Lager 1 berör leverantören av mjukvarutjänsten. Den körs ofta på någon annan leverantörs infrastrukturtjänst och kunder veta ofta inte vilken.

Men ibland körs en mjukvarutjänst på leverantörens egen infrastrukturtjänst. Lager 2 handlar om den specifika mjukvarutjänsten och dess användare.


Läs hela artikeln →
techworld.idg.se