Ökad automatisering ställer helt nya krav. Och nu är det bråttom

Den allt mer långtgående automatiseringen i samhälle och näringsliv ställer nya krav på hur vi lagrar, hanterar och arbetar med data. För att möta dessa nya krav hjälper det inte att ständigt öka lagringskapaciteten, data måste lagras på ett annat, mer intelligent sätt: Software Defined Storage, eller SDS.

Software Defined Storage är ett samlingsbegrepp för lagringslösningar som använder mjukvara och virtualisering för att tillföra intelligens och automation till lagringen. Centrala ledord för SDS är tillgänglighet, hastighet, rätt prestanda till rätt kostnad och prediktiva funktioner. 

Man kan se SDS som en pyramid med 3 nivåer. Ju högre upp i pyramiden du har förflyttat dig desto bättre överblick, kontroll och kapacitet får man. Den första nivån består av virtualiserad lagring på en eller flera platser. Nästa nivå är ett lager av kontroll och styrning. Och på denctredje nivån kan man lägga på sin analysmotor och prediktiva, automatiserande funktioner som kräver artificiell intelligens. 

För vem är SDS särskilt intressant?

  • Verksamheter som snabbt behöver skala upp sitt lagringsutrymme och lansera nya funktioner. SDS möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att analysera och optimera lagringskapaciteten, jämfört med en traditionell struktur. I den mest avancerade varianten kan du helt automatisera funktioner som tidigare krävde manuell hantering och frigöra personal till andra uppgifter. 
  • Företag som kör tunga affärssystem, system som regelbundet genererar rapporter, har också stora fördelar av att använda SDS. Vid själva rapporttillfället behöver snabb flash-lagring tas i anspråk. Men när rapporterna väl är skapade, kan de arkiveras på billigare, långsammare utrymmen. Detta kan ske automatiskt och prediktivt via SDS-lösningens intelligenta mjukvara. 

Hantera motstånd

Trots den nya teknikens enorma potential  finns ett visst  motstånd på marknaden. Dels finns, som alltid, en fullt förståelig osäkerhet inför ny teknik, och nya sätt att närma sig ett problem. I vissa fall kan förändringarna av en del medarbetare upplevas som jobbiga, eller till och med ett hot. Den tredje motståndsfaktorn är att strukturella förändringar av naturliga skäl tar lite längre tid än att bara köpa på sig mer lagringskapacitet.

Hur man kommer runt motståndet - några tips

  1. Det enklaste sättet att motverka ”teknikrädsla” är att de direkt berörda lär sig mer om den nya tekniken via seminarier och webcasts, och varför inte prata med någon som har praktisk erfarenhet och redan har kommit en bit på väg. Eller en leverantör med djupa kunskaper om moderna lagringsmetoder
  2. Rent organisatoriskt förutsätter intelligent lagring en ökad flexibilitet. I många företag hanteras lagring separat från övrig it, ofta av en individ eller liten grupp medarbetare som värnar om sina jobb och sin trygga vardag. Hantera detta genom att tex göra lagringen till en delkomponent i en infrastrukturs meny. Och se till att alla ”tvingas” arbeta över gränserna. Lagring är en stödfunktion för övriga system och ska anpassas så att det passar dessa – inte tvärt om.
  3. Det tredje problemet är att man har väntat för länge, och sedan står där och saknar de lösningar som behövs för att till exempel kunna leverera de nya tjänsterna. För att slippa snabba, kostsamma inköp som senare visar sig inte passa in med övrig infrastruktur finns bara ett sätt: Se till att ha bra processer och rutiner för nya tjänster och livscykel-hantering av er infrastruktur. På så sätt får ni ut maximalt av de investeringar som ni gör och gjort.

Läs nästa artikel

Top AI, Machine Learning and Analytics Trends for 2019 and beyond

Läs nästa: Top AI, Machine Learning and Analytics Trends for 2019 and beyond