Ineffektiv datalagring: så påverkas du

Inget är som en lista med problem. Men denna lista är bättre än de flesta och öppnar upp för snabbare och mer effektiva system. Men sex typiska och vanliga problem får du inspiration till att ta ett möte med IT-avdelningen. 

Trenden går mot att allt fler IT-köp initieras och drivs utanför IT. Samtidigt är det inte alltid man förstår att man har datalagringsproblem när man sitter och svär över sega system och dyra licenskostnader. Istället tror man kanske att det är man själv som inte kan, att det är något fel på programmet eller att internet är långsamt. 

Här är en lista över vanliga problem som ofta har sin grund i underdimensionerad eller ineffektiv datalagring. Känner du igen dig så är det ett tips att boka in ett möte med din IT-avdelning. 

Sex typiska och vanliga problem 

  1. Sega applikationer och frustrerade användare är ett allt vanligare problem. De anställda blir sinkade av långsamma svarstider samtidigt som irritationen växer.  Lägre effektivitet kostar dessutom mycket pengar. 
  2. Att verksamheten efterfrågar mer och/eller snabbare rapportering är också en vanlig situation. Många beslutsfattare måste fatta beslut på rapporter med inaktuell eller ofullständig data.  
  3. Test och utveckling upplevs vara onödigt krångligt och tidsödande eftersom databasen måste kopieras till ett eget fysiskt system. Detta eftersom produktionssystemets prestanda absolut inte får påverkas.
  4. Olika delar på företaget har samma problem kring lagring och genom att börja samarbete finns också ekonomiska möjligheter att accelerera hela lasten.
  5. Är ni ett framkantsföretag som alltid vill alltid ha det senaste? Det är ett faktum att SSD kommer att ersätta enterprise roterande diskar, det är mer en fråga om tid. Andra vågen är nu på väg in, med mycket större SSD-diskar. Dessutom sjunker priserna. Lät det krångligt: jämför med den roterande CD-skivans öde.
  6. Höga licenskostnader (på programvaror).  IT är en stor kostnadspost och på många håll pressas IT-chefen hårt för att visa kostnadskontroll och identifiera besparingsmöjligheter. Utnyttjandegraden på de servrarna i virtualiserings-miljön är för låg. 

Läs nästa artikel

Sagan om den digitala korvkiosken

Läs nästa: Sagan om den digitala korvkiosken