Open in new tab

Hög tid för it att betala skulden till verksamheten

Digitaliseringen har tvingat verksamheter att inkludera it i affärsutvecklingen.

Nya digitala konkurrenter, nytt kundbeteende, raserade marknadsbarriärer och snabb förändringstakt driver utvecklingen framåt med ökad oförutsägbarhet. Verksamhetens förväntar sig att it snabbt och flexibelt ska stödja verksamhetens ambitioner och mål.

Men många it-organisationer pratar fortfarande om intern komplexitet, arkitektur och plattformar utan förståelse för verksamhetens utmaningar. Det finns en tydlig korrelation mellan just branschens karaktär (grad av digitalisering och it-intensiteten) och förväntningarna på it som möjliggörare för verksamhetens ambition (it-mognaden i företaget).

Ju mer digital, snabbrörlig och it-intensiv marknaden är, desto snabbare måste interaktionen mellan it-organisationen och verksamheten vara. Min observation är att it sällan lever upp till verksamhetens förväntningar.

90 procent av it-organisationerna fokuserar på stabilitet och produktivitet snarare än värdeskapande för verksamheten. Hur många it-organisationer mäter ens vilket värde som de bidrar med till verksamheten?

Resultatet blir ett förväntningsgap mellan it och verksamheten – en värdeskuld.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se