Open in new tab

Har du blivit diskriminerad av en algoritm? Nu kräver forskare hårdare kontroller

Nytt kompendium.

– Det vi vill se är en betrodd tredje part, kanske ett reglerande eller övervakande organ, som har makten att granska algoritmer så att de kan gå in och se om systemet verkligen är transparent och rättvist, säger Sandra Wachter, en av tre forskare i en grupp från Alan Turing-institutet i London och Oxfords universitet till den brittiska tidningen The Guardian. Forskarna pekar i en rapport på arbetsgivare, banker, polis och många andra i allt högre grad förlitar sig på automatiserade beslut som baseras på algoritmer och efterlyser därför en oberoende part som kan utöva tillsyn över besluten. I den nya dataskyddlag, GDPR, som ska införas i EU nästa år fanns till en början skrivningar om det som kallas rätten att få en förklaring.

Men enligt forskarna finns det ingen laglig garanti för detta i slutversionen av EU-förordningen.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se

Läs nästa artikel

Trender inom Artificiell Intelligens

Läs nästa: Trender inom Artificiell Intelligens