Open in new tab

Goda tider och kompetensbrist skapar hög arbetsbörda för it-branschen

Att det är goda tider för it-bolagen är glädjande för de flesta.

Men det finns också baksidor, inte minst i en bransch där i princip varje bolag uppger att de gärna vill rekrytera nya medarbetare. Väldigt många anser nu att arbetsbördan är hög.

Det visar Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport som bygger på svar från landets ingenjörstäta företag. En del sektorer inom industrin har visserligen högre siffror, men inom tjänstesektorn är IT och Telekomföretagen den bransch som uppger att de har högst arbetsbörda.

Här har 62 procent av respondenterna uppgett att arbetsbördan är för hög. – Det vi har gjort är att jämföra olika branscher och då ser vi att IT- och Telekom är en bransch som ligger väldigt högt, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer. Den främsta och mest naturliga förklaringen till att så många upplever arbetsbörda torde vara att färre får göra mer på grund av den ofta uttalade kompetensbrist som råder i branschen och som vi skrivit om vid upprepade tillfällen.

Men det finns även andra orsaker, som givetvis är kopplade till kompetensbristen, som kan förklara it-branschens höga siffra. – Det man kan tänka sig är att det händer oerhört mycket inom it-utvecklingsområdet idag.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se