Gartner om de sekundära effekterna av digitaliseringen

På flera håll lyfts nu de sekundära effekterna av digitaliseringen fram. En ny teknik idag ger upphov till ett pärlband av förändringar. Några är förväntade medan andra kommer att överraska oss. 

Välj valfri teknik och fundera över effekterna i fem, tio, femtio steg. När internet kom var det svårt att greppa att det som började som en kommunikationsplattform inom ett decennium skulle förändra gamla, etablerade branscher i grunden och i princip urholka affärsmodeller som fungerat i hundra år. 

Läs mer på Gartner. Login krävs men materialet är utan kostnad.