Open in new tab

Fler distansjobb och mobila kontor – så ser svenskarna på morgondagens arbetssätt

En färsk undersökning från Huawei visar att svenskarna tror att de i högre utsträckning kommer att arbeta på distans från hemmet eller caféer år 2025.

Dessutom tror en majoritet att mobiler och surfplattor kommer att användas i arbetet i allt högre grad. Sitter du på ett kontor med fasta arbetsplatser?

Då jobbar du i en utdöende miljö. Enligt en ny undersökning där svenskarna tillfrågats om framtidens arbetstillvaro tror nämligen endast sju procent att den typen av kontorsupplägg kommer öka i framtiden.

Istället är det distansjobb, flexkontor utan fasta arbetsplatser och mobila kontor som toppar listan över hur svenskarna tror att vi kommer att arbeta år 2025. Tack vare mobil teknik och möjlighet till trådlös uppkoppling minskar kraven på fasta arbetsplatser och fysiska möten.

Det var inte länge sedan som den stationära datorn revolutionerade svenska arbetsplatser. I dag tror endast åtta procent av svenskarna att användandet av stationära datorer kommer ha ökat inom en närliggande framtid.

Istället tror fler än hälften att mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor kommer att användas av yrkesverksamma i ännu större utsträckning år 2025.


Läs hela artikeln →
it-retail.se