Open in new tab

Fem måsten för företag som vill lyckas migrera till molnet

Det är inte konstigt att en enstaka person inte kan ge hela svaret.

Det finns fem stora bitar som måste samspela när man flyttar sina applikationer till molnet: strategi, inventering, säkerhet, migrering och kontroll. Strategin hjälper till att beskriva hur molnsatsningen ska se ut.

Den hjälper också till att beskriva kraven som ställs på lösningen, särskilt kraven på informationssäkerhet. I nära samspel med strategin behöver man göra en applikationsinventering.

Inventeringen visar applikationer organisationen använder och vilka krav de ställer på en molnlösning. Molnsäkerheten löser sig inte av sig självt.

Identitets- och åtkomsthantering för anställda, partners och kunder måste hanteras. Molnlösningarna behöver skyddas mot intrångsförsök och överbelastningsattacker.

Kryptering på applikationsnivå ger ett utökat skydd vid intrång men ställer också krav på en säker nyckelhantering.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se