Open in new tab

Expertens fyra tips: Så skapar ni en framtidssäker it-infrastruktur

Utgå från dagens behov men bygg för framtiden.

IDG Expert Networks Susanna Reppling ger råd om hur man ska tänka för att skapa en framtidssäker it-infrastruktur. Många företag frågar sig hur man bäst skapar en infrastruktur som stödjer dagens digitala arbetssätt, där molntjänster och applikationer står i centrum.

 Idag driftas vissa system lokalt, vissa hos externa leverantörer och andra hos publika molnleverantörer. Detta gör förmågan att kunna integrera olika driftsalternativ avgörande.

Samtidigt ställs höga krav på oss som leverantörer att kunna leverera en nätverksinfrastruktur som sammanfogar dessa och säkerställer god prestanda för slutanvändaren. Hur skapar man då en framtidssäker it-infrastruktur?

Bygg en skalbar infrastruktur.  Först och främst behövs en infrastruktur som företaget kan växa med de kommande åren.

Denna måste vara dynamisk, säker och möta kraven från både interna och externa kravställare.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se