Effektivisering handlar om att göra smarta teknikval

Hur lång tid väntar du på en webbsida att ladda? Om någon annan har en snabbare webshop, streamingtjänst eller spelsida, så kan du gissa vad det kommer innebära. Men svarstiden hänger inte bara på din webserver. Du måste hitta var skon klämmer. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk.

Även om du har snabbaste webb-servern och databasen, så gäller det att ha infrastruktur som matchar för att inte hårdvaran ska vara en show-stopper. Kraven på prestanda hos ditt storage stegras hela tiden, inte bara för att korta svarstiderna, utan även för det faktum att mängden data som skall hittas snabbt växer också exponentiellt.

Snabbare storage flyttar gränserna

Genom att byta från gamla snurrdiskar till SSD, fick man ner svarstider som tidigare var runt 5 millisekunder till nu cirka 1 millisekund. SSD är väl standard numera, så för att komma vidare gällde det att identifiera nästa flaskhals, och den hittar vi utanför själva disken. Att sätta in en SSD i en omgivning byggd för gamla snurrdiskar, där disken ska kommunicera med resten av systemet via SCSI blir att skjuta över målet. Svaret är NMVe som tagits fram speciellt för SSD:er. Redan idag har många datorer stöd för NMVe SSD:er internt.

För några år sedan förvärvade IBM ett företag som utvecklade en teknologi som kallas FlashCore, som användes mycket av banker och spelsajter och liknande aktörer, med IBM´s FlashCore-tekologi har man kommit ner till svarstider på ett par hundra mikrosekunder.

Nu tar IBM nästa steg. Med sin nya produktsvit, FlashSystem 9100, där kunden kan välja mellan antingen SSD:er eller FlashCoremoduler. Dessutom har man bytt till NVMe-kopplingar hela vägen. Inte bara disken, utan i hela burken. IBM är en av de första att erbjuda NVMe-oF. Resultatet blir att ditt storage givetvis blir ännu snabbare.

Hitta nästa flaskhals

Härifrån kan du förstås lyfta blicken och tänka tanken ett steg längre. Nästa flaskhals borde således vara hur ditt storage kommunicerar med andra system i din miljö. Nätverk, servrar, mjukvaror, middleware. Det går alltid att flytta systemgränserna och se ett helikopetrperspektiv. Om dina switchar eller HBA-kort och så vidare inte hänger med i svängarna, så är det de som blir ett blysänke för prestandan.

De flesta lagringsnäten är idag baserade på Fibre Channel. Dessa nät kan användas för NVMe-oF och har man dessutom moderna switchar samt FC-kort i servrarna som har stöd för NVMe så har man eliminerat många flaskhalsar. Tester visar en 30-50% minskning av CPU behovet för att processa en viss mängd I/O. Detta frigör resurser för fler VM´s eller minskade licenskostnader. Vad blir nästa steg.
Lös hela problemet

Peter Dimle, Storage Solution Manager på PEDAB, berättar:
– Vi vill inte bara sälja hårdvara utan hela lösningar med paketering av programvaror. Det kan handla om molntjänster, backuper, funktioner för att hålla reda på sina snapshots. Peter nämner som exempel tre lösningar för multicloud som bygger på IBM FlashSystem 9100. En setup handlar om att modernisera traditionella arbetsbelastningar genom Återanvändning, skydd och effektiv hantering av data. Ett annat erbjudande handlar om affärskontinuitet, och en tredje tar det ytterligare en nivå och här handlar erbjudandet om flexibilitet i molnet genom att paketera applikationer i containers.
Det går alltid att hitta nästa sak att förbättra. Bättre än att köpa det senaste hela tiden, är att skaffa en samarbetspartner som håller sig själv, och i förlängningen dig, up to date, så hjälper de dig nästa gång gränserna flyttas.

Pedab ser tre lösningar för multicloud som bygger på IBM FlashSystem 9100:
  • Modernisera traditionella laster genom återanvändning, skydd och effektiv hantering av data.
  • Affärskontinuitet
  • Flexibilitet i molnet genom att paketera applikationer i containers – tjänstefiering och då tar man det ju ytterligare nivå

Effektivisering handlar om smarta teknikval

Effektivisering innebär att optimera befintlig teknik, göra smarta teknikval och ha en ständig revision av gammal teknik. Faktum är att i svenska IT-verksamheters planering för 2018 finns två huvudfokus; effektivisering och innovation. Med innovation menar de flesta digital innovation och initiativet kommer i allt högre utsträckning från verksamheten – den högsta ledningen, affärsområdeschefer eller liknande. Ofta avspeglas verksamhetens efterfrågan på IT-stöd inte i IT-budgeten. 

Ladda ner: Effektivisering handlar om smarta teknikval