Heta software defined storage

Heta software defined storage - Pedab har listan med de tre främsta drivkrafterna just nu. 

Software Defined Storage (SDS) är ju en förhållandevis ny teknik och innebär att vi tillför intelligens, i form av programvara, till lagringen. SDS ger många fördelar men vi anser att tre områden framför andra driver på utvecklingen och gör att det är dags att på allvar se över behovet av en ny lagringslösning.

1) Artificiell intelligens

Etta på listan är definitivt AI! Vi anser att de oändliga möjligheterna med artificiell intelligens kommer att driva intelligentare datalagring. Artificiell intelligens kan lösa vetenskapliga problem, läsa bilder och köra bil så användningsområdena är många. På sikt kommer vi att låta programvaran fatta alla beslut och automatiseringen sker utan att vi bevakar den. Ungefär som en självkörande bil. Vid en viss tidpunkt att människorna kommit att lita på tekniken och kan släppa idén om att människan är bättre och säkrare än programvaran. Alla andra digitala möjligheterna såsom IoT, molntjänster, sociala medier, mobilitet osv driver självklart också datalagringsbehov.

2) Möjligheten att automatisera och därmed arbeta mycket effektivare

För IT-avdelningen är möjligheten att automatisera processer med hjälp av intelligent programvara en absolut game changer! Med automatiserade processer kan man utföra arbeten som man tidigare gjorde manuellt, eller inte alls eftersom det var för jobbigt eller inte gick. Exempelvis accelerera vissa laster, utföra analysarbeten nattetid och flytta sällan använd data till billigare lagringssystem. Därmed använder man de resurser man har och slipper sitta med överkapacitet. Nästa steg i evolutionen är att hela datacentret styrs av programvara, med intelligent lagring, intelligenta servrar, nätverk, brandvägg, säkerhet, kyla och el. Därefter kan flera datacenter styras samtidigt. Ge det ett par år så är vi där.

3) Ökad valfrihet

Den tredje drivkraften är den ökade valfriheten att fritt välja och blanda hårdvaruleverantör. Efterlängtat av många som tröttnat på sin IT-leverantör. När intelligensen sitter i programvaran, så spelar mindre roll vilket hårdvara man köper. Det för med sig det positiva att man kan blanda leverantörer och därmed köpa baserat på pris i motsats till att vara inlåst med en och samma hårdvaruleverantör.