Dina ögonrörelser visar din kunskapsnivå

I maj 2018 publicerades en artikel, skriven av Peter Dizikes, som handlar om nya användningsområde för ögonrörelseteknik. I den här studien studerande man förståelsen av engelska som främmande språk. 

Forskarna på MIT har upptäckt att ögonrörelser avslöjar hur bra vi, som har ett annat modersmål, är på engelska. Med den här typen av kunskap kan tidsödande tester ersättas med automatiserade lösningar. Genom den nya tekniken blev det uppenbart att läsningen inte är en jämn och stabil framåtriktad rörelse. Istället stannar vi längre på vissa ord, hoppar tillbaka i texten för att sedan kanske hoppa framåt en bit. Och det är det här med när man stannar på ett visst ord, som ger forskarna information om vår språkkunskap. På sikt hoppas forskarna kunna använda tekniken för att förstå hur väl vi förstår skriven text överhuvudtaget. 

Gauging language proficiency through eye movement

Läs mer: Radioprogrammet Vetandets värld hängde med på digital ögonscanning på Vittraskolan i Stockholm.